top of page

Trafod a dehongli Cristnogaeth gyfoes

Nod C21 yw cynnig llwyfan i ddehongliadau radical, rhyddfrydig a blaengar o’r ffydd Gristnogol a thrwy hynny hwyluso trafodaeth gyhoeddus a myfyrdod personol ar faterion ffydd.

Anchor 1
bottom of page