top of page

Cefnogi

Gallwch gefnogi C21 mewn sawl modd:

 

  • Ymuno â rhestr e-bostio C21 i dderbyn e-fwletin wythnosol a newyddion achlysurol.

  • Ymuno â digwyddiadau C21 – encil, cynhadledd, darlithoedd ac ati.

  • Defnyddio a lledaenu adnoddau C21.

  • Cefnogi’n ariannol.

 

Criw o wirfoddolwyr sy’n cynnal C21. Nid oes tâl aelodaeth ac rydym yn dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau elusennol ein cefnogwyr. Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

 

Gallwch gefnogi C21 yn ariannol drwy:

bottom of page