top of page

Cynhadledd Rhithiol 2022

Gorwelion Newydd:

Cynhadledd flynyddol 2022


Ar-lein: trwy gyfrwng Zoom

9.30yb - 12.30yp, bore Sadwrn, 19 Tachwedd 2022


Cyfle i gyfrannu at gyfeiriad a datblygiad C21 i’r dyfodol.


Byddwn yn trafod tair o’n themâu gweithredol cyfredol:

Capeli a chartrefi Datblygu adnoddau

Cydweithio mewn cenhadaeth


Cyfranwyr:

John Roberts, Dafydd Iwan, Pryderi Llwyd Jones,

Cris Tomos, Gareth Ioan a mwy.


Cofrestrwch drwy anfon e-bost at:

cristnogaeth21@gmail.com cyn ddydd Llun, 14 Tachwedd.


Anfonir dolen a dogfennaeth atoch yn ystod yr wythnos.


Cyfarfod blynyddol C21 i’w gynnal am 12.15yp.

Comments


bottom of page