top of page

Datganiad dydd Mercher, 18 Hydref 2023Erbyn hyn mae nifer fawr o eglwysi’r byd, gan cynnwys Cyngor Eglwysi’r Byd, yn galw am ddiwedd i’r lladd a’r dinistr yn y Dwyrain Canol. Mae arweinwyr eglwysi o bob traddodiad yn Jerwsalem wedi anfon neges i’r awdurdodau Israelaidd ac arweinwyr Hamas yn galw am atal y rhyfela. Mae’r enwadau a nifer fawr o eglwysi Cymru wedi gwneud yr un apêl, megis Sasiwn y Gogledd o Eglwys Bresbyteraidd Cymru ddoe. Ddoe hefyd gwelwyd gwallgofrwydd y rhyfela hwn pan fomiwyd Ysbyty Ahli yn Gasa a lladd o leiaf 500 o gleifion, plant, meddygon a nyrsys wrth ei gwaith. Os nad yw hyn yn drosedd yn erbyn y ddynoliaeth (heb sôn am dorri ‘rheolau rhyfel’) mae’n anodd gwybod beth yw trosedd o’r fath.

Safwn dros heddwch ac undeb a gweddïwn dros y rhai sydd wedi dioddef yn sgil yr ymosodiadau yn Israel a Phalesteina – dioddefwyr wedi eu dal ynghanol cylch treisgar o ddialedd. Ategwn eiriau ein cyd-Gristnogion yn Jerwsalem a thrwy’r byd, “fel gwarchodwyr y ffydd Gristnogol a’n gwreiddiau’n ddwfn yn y Tir Sanctaidd, safwn ochr yn ochr â phobl yr ardal hon sy’n dioddef canlyniadau dinistriol gwrthdaro parhaus. Mae ein ffydd, a sefydlwyd ar ddysgeidiaeth Iesu Grist, yn ein cymell i eiriol am ddiwedd i bob gweithred dreisgar a milwrol sy’n gwneud drwg i ddinasyddion Israelaidd a Phalestinaidd ...”


Ein gobaith a’n gweddi daer yw y bydd pob ochr yn cymryd sylw o’r alwad hon am roi diwedd i’r trais ar unwaith. Plediwn ar arweinwyr gwleidyddol ac awdurdodau i ddod at ei gilydd mewn trafodaethau cywir i geisio datrysiad tymor hir fydd yn hybu cyfiawnder, heddwch a chymod i bobl y wlad hon sydd wedi ysgwyddo baich gwrthdaro am lawer rhy hir.


Cristnogaeth 21

Comments


bottom of page