Neges gan Gwilym Dafydd

Medrwch agor pynciau newydd yma i ennyn trafodaeth yn ymwneud â materion cyfoes
bwrdd
Site Admin
Negeseuon: 559
Ymunwyd: Mer Hyd 29, 2008 9:44 pm

Neges gan Gwilym Dafydd

Postiogan bwrdd » Sul Meh 11, 2017 2:22 pm

Comisiynwyd y cyfraniad isod yn wreiddiol fel neges e-fwletin, ond wedi ei derbyn sylweddolwyd y byddai'n fwy addas fel erthygl nag fel e-fwletin, gan ei bod yn ysgrif mor bersonol a chynnes, a theimlwyd hefyd y byddai'r sylwadau didwyll yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy byth o wybod enw'r awdur.

Diolch felly i Gwilym Dafydd am ei erthygl:


Dyma fy nghyfle cyntaf i ysgrifennu gair – diolch am y gwahoddiad.

Gofynnais gwestiwn amlwg am restr enwau’r rhai sy’n derbyn hwn. Does neb wedi holi o’r blaen er dywedwyd wrthyf bod hwn yn gwestiwn da! Mae’n gyfrinach er bod 300 ohonom ac eraill yn darllen negeseuon C21! Dyna ddechrau da. Gofynnwch a chwi a gewch, dywedwyd mewn un adnod gyfarwydd – ond nid ymddengys yn yr achos hwn! Buaswn i am wybod o flaen llaw os yn bosibl pwy fydd yn y gynulleidfa. Wn i ddim amdanoch chi ond fy marn i yw na ddylid caniatáu i bobl ‘guddio’ dan gysgod ffugenwau, neu dim enw o gwbl! Os nad ydych yn fodlon ei ddweud e gyda eich enw, wel, dylech chi ddim fod yn ei ddweud e yn y lle cyntaf!

Deallaf bod yna werthfawrogiad cyson i’r cyfraniadau hyn a da clywed hynny. Rwy’n cofio darllen un cyfraniad o amgylch Y Pasg ac roedd e mor debyg i’r hyn roeddwn i’n ei feddwl a’i gredu, roeddwn i’n dechrau credu taw fy ngwaith i fy hun oedd e! Mae’n siŵr bod rhai ohonoch chi fel fi weithiau yn ceisio dyfalu pwy yw awdur rhai o’r meddyliau hyn. Ond ymddengys bod y mwyafrif yn fodlon chwarae’r gêm heb roi gormod o gliwiau amlwg ac yn llwyddo i gyflawni hynny yn dra effeithiol! Rwy’n cael fy nhemtio bellach i ddefnyddio ‘fe’ neu ‘mi’ bob yn ail i’ch cadw chi i ddyfalu wedi cinio prynhawn Sul!

Tasai fy Mam dal yn fyw, buasai hi’n 98 oed heddiw. Doedd hi ddim yn wraig gyhoeddus ond roedd hi’n adweithio yn erbyn sebonwyr mewn pulpud ac angladdau! Cofiaf a diolchaf am rai o’i sylwadau treiddgar. A dyna fy Nhad i oedd yn un o bregethwyr ‘mawr’ y cyfnod 50 – 80au. Cafodd e gynulleidfa anferthol unwaith mor wahanol i’n dwsin ni heddiw yn nhŷ Iesu. Do, roedd 1500 yn gwrando arno mewn cwrdd blynyddol yn Lloegr. Mae’n debyg bod y gynulleidfa niferus wedi curo dwylo pan gyhoeddodd taw ei gwestiwn cyntaf yn y byd nesaf fyddai holi’r Apostol Paul os mai ef oedd awdur y Llythyr at yr Hebreaid! Mae’n debyg ei fod yn sâl gyda gwenwyn bwyd trwy’r nos (ac eraill) cyn traddodi’r bregeth Saesneg hon. Oedfa bore canol wythnos oedd hi. Fwytodd e ddim brecwast. Penliniodd wrth ochr gwely a gofyn am nerth. Atebwyd yn gadarnhaol.

Dyma gwestiwn da. Os ydych yn credu yn y byd a ddaw, tybed beth fydd eich cwestiwn cyntaf ac i bwy os cewch fynediad a derbyniad yno? Oes yna ddewis o Dri – mae’n Sul y Drindod Sanctaidd heddiw, wythnos wedi’r Sulgwyn / Pentecost. Does bwriad gen i heddiw i geisio esbonio sut mae’r Tri yn perthyn i’w gilydd. Dyna hyfryd oedd cyfarfod yr Undodwr Cen Llwyd yn y gynhadledd flynyddol yn Efail Isaf am y tro cyntaf y bore Sadwrn o’r blaen! Buasai’n haws gen i broffwydo beth fydd y sgôr yn y gêm bêl-droed rhwng Serbia a Chymru cyn diwedd y Sul hwn!

Diolch am ddarllen hwn, os gwnaethoch.

Gwilym Dafydd

Dychwelyd i

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: 1 a 0 gwestai