Yr Adfent

Nid yw'n bosib cyfrannu i'r seiat hon erbyn hyn, ond medrwch ddarllen yr hen negeseuon a ymddangosodd yma ar drothwy'r Nadolig.
Allan
Negeseuon: 14
Ymunwyd: Llun Rhag 01, 2008 9:36 am

Yr Adfent

Postiogan Allan » Maw Rhag 09, 2008 9:50 am

Gyda’i lyfr “Y Nadolig Cyntaf” mae Vivien Jones wedi achub y blaen ar y ddau ddiwinydd Americanaidd, Borg a Crossan. Maen nhw hyd yn oed wedi cyhoeddi’i llyfr diweddara nhw o dan yr un teitl, “The First Christmas”
(“The First Christmas”, Dominic Crossan a Marcus Borg. SPCK, 2008, £7.99.)

Mynd i’r afael â dechreuadau bywyd Crist wna’r llyfr hwn. Mae’r awduron yn ceisio mynd o dan groen yr hen hanesion cyfarwydd trwy ofyn y cwestiwn, “Beth yw gwir ystyr y straeon hyn?” i ni heddiw ac i’r rhai a’u clywodd yn y ganrif gyntaf.

Efengylau Mathew a Luc sy’n rhoi hanesion y geni i ni, ac mae’r llyfr yn ein hatgoffa o’r gwahaniaethau sydd yn yr Efengylau hyn – gwahaniaethau sy’n gallu mynd ar goll yn y darluniau sentimental sy’n britho’n dathliadau Nadoligaidd.

Nid yw Borg a Crossan yn ceisio ateb y cwestiwn â yw Streuon y Geni yn ffeithiol wir, ond yn hytrach yn ystyried ffyrdd gwahanol o edrych ar y geni, e.e. fel dameg, neu fel agorawd i weddill hanes ac arwyddocâd bywyd Iesu. Yn hynny o beth mae’r llyfr am i ni weld bod y Nadolig Cyntaf yn llawer mwy cyfoethog a heriol na’r hyn a dybir yn gyffredinol.

Dychwelyd i

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: 1 a 0 gwestai